Historia szkoły

1.Historia powstania szkoly: kiedy, przez kogo, gdzie?

Geneza powstania szkoły

Nasze korzenie sięgają lat 2007-2008, kiedy to jako grupa rodziców przywoziliśmy swoje własne dzieci do Polskiego Klubu w Wolverhampton i działającej tam polskiej szkoły.

Połączyła nas pasja; silne przekonanie, że nauczanie naszych dzieci w języku ojczystym jest naszym obowiązkiem; że musimy zadbać o ich edukację o naszym kraju; przekazać im jego bogatą historię, kulturę i wszystkie cudowne tradycje, które stanowią o naszej tożsamości narodowej, a które w przyszłości pomogą młodym pokoleniom Polaków mieszkających tutaj w Wielkiej Brytani na godne reprezentowanie naszego kraju poza jego granicami.

Wraz z Agnieszką Cyl, Moniką Przybył oraz Zbigniewem Pohl przy dużym wsparciu strony angielskiej: Andrew Bonner, Julie Griffiths and Ken Yeates w kwietniu 2009 roku zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie z rodzicami polskich dzieci z rejonu Walsall w szkole Blue Coat aby sprawdzić jakie będzie zainteresowanie innych rodziców i odzew na nasz projekt utworzenia Polskiej Szkoły w Walsall.

We wrześniu 2009 roku Polska Szkoła w Walsall rozpoczęła swój pierwszy rok akademicki przyciągająć prawie 300 dzieci w wieku od 4 do 16 lat.

Przez pierwsze 3 lata swojej działalności Szkoła mieściła się w budynku szkoły dziennej Blue Coat Comprehensive w Walsall. W roku 2010 przeniesliśmy swoją siedzibę do szkoły Joseph Leckie Academy, w której mieścimy się do dzisiaj.

Kolejno dołączali do nas nowi nauczyciele, asystenci, praktykanci, specjaliści z różnych dziedzin jak i sami rodzice, którzy stali się integralną częścią kadry szkolnej liczącej dzisiaj 42 osoby.

W przeciągu 6 lat naszej działalności przez nasze drzwi przewinęło się ponad 100 osób pracujących dla Szkoły, w większości związanych z nami do dnia dzisiejszego. Liczba dzieci sięga 1000 co stanowi nasz największy sukces. W przeciągu ostatnich 6 lat ponad 100 naszej młodzieży zdało swoje państwowe egzaminy z języka polskiego osiągająć najwyższe oceny.

2.Nasze przesłanie, wizja i motto:

Przesłanie:

EWA CIC oznacza edukację, dobrobyt i asymilację. Jesteśmy spójną organizacją, w której pozwalamy naszej społeczności na wykorzystanie swojego potencjału poprzez świadczenie usług o wysokej jakości; edukowanie, trenowanie oraz pomaganie im w wielu dziedzinach życia coddziennego.

Wizja szkoły:

Przynosić pomoc, dawać nadzieję i wykorzystywać potencjał.

Motto Szkoły:

Edukować , wzmocniać pozycję i wzbogacać naszą wspólnotę poprzez doskonałe usługi .

3.Czym się zajmuje Polska szkoła?

Polska Szkoła w Walsall jest integralną częścią organizacji EWA CIC. Stanowi jej podstawowy trzon i filar wszelkich innych usług świadczonych przez EWA CIC i jej oddaną kadrę.

Nasza Szkoła jest uzupełniającą szkołą sobotnią, w której uczymy języka polskiego z elemenatmi historii i geografii Polski. Uczy się w niej dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat. Młodzież w najstarszych klasach przygotowywana jest do brytyjskich państwowych egzaminów z języka polskiego na poziomie gimnazjum (egamin GCSE- mała matura) oraz na poziomie liceum (A Level- duża matura).

Poza regularnymi zajęciami w klasach nasi uczniowie mają okazję na poznawanie kultury, sztuki oraz dbanie o nasze bogate tradycje i zwyczaje w trakcie wielu przygotowywanych konkursów, wycieczek oraz imprez kulturalno-oświatowych, w których szkoła bierze aktywny udział. Dzięki naszej dbałości o utrzymywanie tożsamości narodowej, zachęcanie uczniów do aktywnego brania udziału w życiu kulturalno-społecznym naszej mniejszości narodowej w UK i przekazywaniu pozytywnych wzorców- nasi uczniowie pozostają w kontakcie ze swoimi rodzinami w Polsce i z dumą mówią o sobie, że są Polakami.

Najważniejszym celem naszej szkoły jest wychowanie przyszłych ambasadorów Polski poza jej granicami; przygotowanie młodego pokolenia do realizacji swoich planów i spełniania marzeń z zachowaniem wartości, które będą mogli nieść ze sobą przez życie; wartości związanej z krajem ich pochodzenia- Polską.

4.Gdzie się znajduje- lokalizacja

Szkola mieści się w budynku szkoły dziennej: Langley Primary School 93 Titford Rd, Oldbury B69 4QA

 

Jest to nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek szkolny. W każdej klasie znajduje się interaktywna tablica, komputer dla nauczyciela z dostępem do internetu. W budynku jest WiFi, budynek jest klimatyzowany, wyposażony w windę dla niepełnosprawnych oraz małą salę teatralną wykorzystywaną przez szkołę sobotnią zgodnie z potrzebami (np. rozpoczęcie lub zakończenie roku akademickiego, Wigilia, dyskoteki szkolne, konferencje oraz zajęcia kółka teatralnego).

5.Ilosc pracownikow i ich kwalifikacje

Obecna kadra liczy obecnie 42 osoby. W skład kadry wchodzą wykwalifikowani nauczyciele, asystenci, specjaliści od wychowania wczesnoszkolnego, poloniści oraz angliści. W naszej kadrze mamy również metodyka, psychologa szkolnego, 2 logopedów, nauczycieli w-f, instruktorów sztuk walki, koordynatorów klubu piłkarskiego oraz siatkówki.

Zarząd szkoły (imiona, nazwiska, funkcje):

  1. Elżbieta Kardynał – Dyrektor
  2. Agnieszka Cyl – Vice Dyrektor d/s personelu
  3. Marcin Klein - Vice Dyrektor d/s comunikacji
  4. Dominika Mróz – Administracja Szkoły, Członek Zarządu
  5. Beata Rasińska - Administracja Szkoły, Członek Zarządu
  6. Mateusz Pietsch –Trener Główny i Koordynator Sportowy, Członek Zarządu
  7. Daniel Piaszczyk –Dyrektor PAIL West Midlands, Członek Zarządu w EWA CIC

Kadra nauczycielska:

1

MałgorzataMałek

3-latki

2

KatarzynaGrulkowska

4 latki

3

AgnieszkaBraszka

zerówka

4

Barbara Precz- Gąsior

Klasa 1a

5

Agnieszka Mazurek

Klasa 1b

6

Joanna Słodowska

Klasa 2

7

Anna Lis

Klasa 3

8

Gabriela Zając

Klasa 4

9

Dominka Mróz

Klasa 5

10

Beata Romanowska

Klasa 6

11

JustynaFalkovskyte

Klasa 7

12

Katarzyna Pałubiak

Klasa GSCE i A Level

13

14

Dominik Obarski

Izabella Brzozowska

ESOL

Asystenci nauczycieli:

Bradburn Ewa

Chojecka Sylwia

Jurgo Irena

Klein Julita

Kochanska Anna

Kozłowska Małgorzata

Piekarska Anna

Sęczkowska Sylwia

Sieprawska Małgorzata

Słodowska Joanna

Wawrzkiewicz Monika

Administracja szkoły:

Kosowska Anna

Mroz Dominika

Inne osoby pracujące na rzecz szkoły:

Przedstawiciele PAIL West Midlands pełniący następujące funkcje:

Marcin Szymczak- fotograf szkolny

Łukasz Kannenberg- kamerzysta, filmowiec szkolny

Magdalena Oroń- koordynator kółka teatralnego, choreograf teatralny

Daniel Piaszczyk- reżyser

Oraz:

Grzegorz Bukowski- założyciel i trener główny South Birmingham Volleyball Club (SBVC), prowadzący kółko siatkarskie w EWA CIC

Piotr Kasjas- założyciel i dyrektor Głosu Polskiej Kultury

  1. Program nauczania

Szkoła Polska w Walsall realizuje program nauczania w oparciu o polską podstawę programową dla polskich szkół za granicą opracowaną w 2010r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoła pracuje w oparciu o podręczniki Pani Pawlusiewicz, Pani Rabiej, Pani Anny Siek, Marii Slęzak i Anny Witowskiej- Gmiterek stworzonych z myślą o dzieciach polonijnych uczęszczających do szkół sobotnich.

7.Zajecia dodatkowe i kluby

W szkole funkcjonują następujące kluby:

Klub piłkarski: White Eagels (link)

Klub Martial Arts Yin - Yang Freestyle Club (link)

8.Komitet rodzicielski

Jako szkoła jestesmy niezmiernie dumni z tego, że w szeregach naszych oddanych współpracowników, osób aktywnie pomagających szkole, sponsorów oraz wielu profesjonalistów znajdują się rodzice naszych uczniów. Nasi rodzice stanowią integralną część kadry szkoły a ich wkład w tworzenie tego wyjątkowego zjawiska jakim stała się EWA CIC jest jednym z najistotniejszych i najważniejszych czynników, które przyczyniły się do olbrzymiego sukcesu Szkoły.

W skład komitetu rodzicielskiego wchodzą następujące osoby:

Podążaj za nami