Polska Szkola w Walsall

Witamy na naszej nowo powstającej szkolnej stronie internetowej

 Nasze motto:

„Razem możemy otworzyć wiecej drzwi.ˮ

Nasze przesłanie:

Edukować, wzmacniać i wzbogacać naszą społeczność poprzez doskonały serwis.

Nasza wizja:

Nieść pomoc, dawać nadzieję i wykorzystywać potencjał.

EWA oznacza edukację, opiekę społeczną i asymilację.

Jesteśmy organizacją, która została powołana dla dobra wszystkich, a w której umożliwiamy naszej społeczności wykorzystanie swojego potencjału poprzez oferowanie najwyższej jakości usług, edukacji, oraz nieustawiczną pomoc w wielu aspektach życia codziennego.

1. Geneza powstania szkoły
Nasze korzenie sięgają lat 2007-2008, kiedy to jako grupa rodziców przywoziliśmy swoje własne dzieci do Polskiego Klubu w Wolverhampton i działającej tam polskiej szkoły.
Połączyła nas pasja; silne przekonanie, że nauczanie naszych dzieci w języku ojczystym jest naszym obowiązkiem; że musimy zadbać o ich edukację o naszym kraju; przekazać im jego bogatą historię, kulturę i wszystkie cudowne tradycje, które stanowią o naszej tożsamości narodowej, a które w przyszłości pomogą młodym pokoleniom Polaków mieszkających tutaj w Wielkiej Brytani na godne reprezentowanie naszego kraju poza jego granicami.
Wraz z Agnieszką Cyl, Moniką Przybył oraz Zbigniewem Pohl przy dużym wsparciu strony angielskiej: Andrew Bonner, Julie Griffiths and Ken Yeates w kwietniu 2009 roku zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie z rodzicami polskich dzieci z rejonu Walsall w szkole Blue Coat aby sprawdzić jakie będzie zainteresowanie innych rodziców i odzew na nasz projekt utworzenia Polskiej Szkoły w Walsall.
We wrześniu 2009 roku Polska Szkoła w Walsall rozpoczęła swój pierwszy rok akademicki przyciągając prawie 300 dzieci w wieku od 4 do 16 lat.
Przez pierwsze 3 lata swojej działalności Szkoła mieściła się w budynku szkoły dziennej Blue Coat Comprehensive w Walsall.  W roku 2010 przenieśliśmy swoją siedzibę do szkoły Joseph Leckie Academy, w której mieścimy się do dzisiaj.
Kolejno dołączali do nas nowi nauczyciele, asystenci, praktykanci, specjaliści z różnych dziedzin jak i sami rodzice, którzy stali się integralną częścią kadry szkolnej liczącej dzisiaj 42 osoby.
W przeciągu 6 lat naszej działalności przez nasze drzwi przewinęło się ponad 100 osób pracujących dla Szkoły, w większości związanych z nami do dnia dzisiejszego. Liczba dzieci sięga 1000 co stanowi nasz największy sukces. W przeciągu ostatnich 6 lat ponad 100 naszej młodzieży zdało swoje państwowe egzaminy z języka polskiego osiągająć najwyższe oceny.

2.    Nasze przesłanie, wizja i motto:
Przesłanie:
EWA CIC oznacza edukację, dobrobyt i asymilację. Jesteśmy spójną organizacją, w której pozwalamy naszej społeczności na wykorzystanie swojego potencjału poprzez świadczenie usług o wysokiej jakości; edukowanie, trenowanie  oraz pomaganie im w wielu dziedzinach życia codziennego.

Wizja szkoły:
Przynosić pomoc, dawać nadzieję i wykorzystywać potencjał.
Motto Szkoły:
Edukować , wzmacniać pozycję i wzbogacać naszą wspólnotę poprzez doskonałe usługi .


3.    Czym się zajmuje Polska szkoła?
Polska Szkoła w Walsall jest integralną częścią organizacji EWA CIC. Stanowi jej podstawowy trzon i filar wszelkich innych usług świadczonych przez EWA CIC i jej oddaną kadrę.
Nasza Szkoła jest uzupełniającą szkołą sobotnią, w której uczymy języka polskiego z elementami historii i geografii Polski. Uczy się w niej dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat. Młodzież w najstarszych klasach przygotowywana jest do brytyjskich państwowych egzaminów z języka polskiego na poziomie gimnazjum (egamin GCSE- mała matura) oraz na poziomie liceum (A Level- duża matura).
Poza regularnymi zajęciami w klasach nasi uczniowie mają okazję na poznawanie kultury, sztuki oraz dbanie o nasze bogate tradycje i zwyczaje w trakcie wielu przygotowywanych konkursów, wycieczek oraz imprez kulturalno-oświatowych, w których szkoła bierze aktywny udział. Dzięki naszej dbałości o utrzymywanie tożsamości narodowej, zachęcanie uczniów do aktywnego brania udziału w życiu kulturalno-społecznym naszej mniejszości narodowej w UK i przekazywaniu pozytywnych wzorców- nasi uczniowie pozostają w kontakcie ze swoimi rodzinami w Polsce i z dumą mówią o sobie, że są Polakami.
Najważniejszym celem naszej szkoły jest wychowanie przyszłych ambasadorów Polski poza jej granicami; przygotowanie młodego pokolenia do realizacji swoich planów i spełniania marzeń z zachowaniem wartości, które będą mogli nieść ze sobą przez życie; wartości związanej z krajem ich pochodzenia- Polską. 


4.    Gdzie się znajduje- lokalizacja
Szkola mieści się w budynku szkoły dziennej Joseph Leckie Academy przy Walstead Road West, Walsall, West Midlands, WS5 4PG.
Jest to nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek szkolny. W każdej klasie znajduje się interaktywna tablica, komputer dla nauczyciela z dostępem do internetu. W budynku jest WiFi, budynek jest klimatyzowany, wyposażony w windę dla niepełnosprawnych oraz małą salę teatralną wykorzystywaną przez szkołę sobotnią zgodnie z potrzebami (np. rozpoczęcie lub zakończenie roku akademickiego, Wigilia, dyskoteki szkolne, konferencje oraz zajęcia kółka teatralnego).


5.    Ilość pracowników i ich kwalifikacje
Obecna kadra liczy obecnie 42 osoby. W skład kadry wchodzą wykwalifikowani nauczyciele, asystenci, specjaliści od wychowania wczesnoszkolnego, poloniści oraz angliści. W naszej kadrze mamy również metodyka, psychologa szkolnego, 2 logopedów, nauczycieli w-f, instruktorów sztuk walki, koordynatorów klubu piłkarskiego oraz siatkówki.
Zarząd szkoły (imiona, nazwiska, funkcje):
1.    Elżbieta Kardynał – Dyrektor
2.    Agnieszka Cyl – Vice Dyrektor d/s personelu
3.    Marcin Klein - Vice Dyrektor d/s komunikacji
4.    Dominika Mróz – Administracja Szkoły, Członek Zarządu
5.    Beata Rasińska - Administracja Szkoły, Członek Zarządu
6.    Mateusz Pietsch –Trener Główny i Koordynator Sportowy, Członek Zarządu
7.    Daniel Piaszczyk –Dyrektor PAIL West Midlands, Członek Zarządu w EWA CIC

Kadra nauczycielska:
1    MałgorzataMałek    3-latki
2    KatarzynaGrulkowska    4 latki
3    AgnieszkaBraszka    zerówka
4    Barbara Precz- Gąsior    Klasa 1a
5    Agnieszka Mazurek    Klasa 1b
6    Joanna Słodowska    Klasa 2
7    Anna Lis    Klasa 3
8    Gabriela Zając    Klasa 4
9    DominkaMróz    Klasa 5
10    BeataRomanowska    Klasa 6
11    JustynaFalkovskyte    Klasa 7
12    KatarzynaPałubiak    Klasa GSCE i A Level
14    Dominik Obarski
15    Izabella Brzozowska    ESOL

Asystenci nauczycieli:
BradburnEwa
ChojeckaSylwia
Jurgo Irena
Klein Julita
Kochanska Anna
KozłowskaMałgorzata
Piekarska Anna
SęczkowskaSylwia
Sieprawska Małgorzata
Słodowska Joanna
Wawrzkiewicz Monika
Monika Kardas
Administracja szkoły:
JedrzejewskaDorota
Kosowska Anna
MrozDominika
RasinskaBeata

Inne osoby pracujące na rzecz szkoły:

Przedstawiciele PAIL West Midlands pełniący następujące funkcje:
Marcin Szymczak- fotograf szkolny
Łukasz Kannenberg- kamerzysta, filmowiec szkolny
Magdalena Oroń- koordynator kółka teatralnego, choreograf teatralny
Daniel Piaszczyk- reżyser

Oraz:
Ewa Kubiak (od wrzśnia 2014)- instruktor jogi i fitnessu
Grzegorz  Bukowski- założyciel i trener główny South Birmingham Volleyball Club (SBVC), prowadzący kółko siatkarskie w EWA CIC

Piotr Kasjas-  założyciel i dyrektor Głosu Polskiej Kultury


6.    Program nauczania
Szkoła Polska w Walsall realizuje program nauczania w oparciu o polską podstawę programową dla polskich szkół za granicą opracowaną w 2010r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Szkoła pracuje w oparciu o podręczniki Pani Pawlusiewicz, Pani Rabiej, Pani Anny Siek, Marii Slęzak i Anny Witowskiej- Gmiterek stworzonych z myślą o dzieciach polonijnych uczęszczających do szkół sobotnich.
Dodatkowo, w roku akademickim 2014/15 Szkoła wprowadziła możliwość nauki w klasie 1 w oparciu o interaktywną platformę edukacyjną firmy Libratus, której szkoła jest partnerem w rejonie West Midlands. Więcęj informacji na temat Libratusa możesz uzyskać tutaj


7.    Zajęcia dodatkowe i kluby
W szkole funkcjonują następujące kluby:

Klub piłkarski: White Eagels

 Yin Yang Freestyle Club

 Zuchy i Harcerze

8.    Komitet rodzicielski

Jako szkoła jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że w szeregach naszych oddanych współpracowników, osób aktywnie pomagających szkole, sponsorów oraz wielu profesjonalistów znajdują się rodzice naszych uczniów. Nasi rodzice stanowią integralną część kadry szkoły a ich wkład w tworzenie tego wyjątkowego zjawiska jakim stała się EWA CIC jest jednym z najistotniejszych i najważniejszych czynników, które przyczyniły się do olbrzymiego sukcesu Szkoły.
W skład komitetu rodzicielskiego wchodzą następujące osoby:


Podążaj za nami